01/3006-846

Prepis iz druge šole

 prevec_dela
Si morda po letu ali dveh na drugi šoli ugotovil/a, da bi raje obiskoval/a našo šolo? Vabimo te, da se vpišeš v šolskem letu 2022/2023 k nam.

Informacije za dijake z uspešno opravljenim letnikom na drugi šoli.

  • Če si na drugi šoli uspešno opravil/a 1. letnik v srednjem strokovnem ali gimnazijskem  izobraževanju, se lahko prijaviš v 2. letnik SPI TRGOVEC.  Lahko se prijaviš tudi v 2. letnik SSI ARANŽERSKI TEHNIK, z opravljanjem diferencialnih izpitov iz strokovnih predmetov.
  • Če si na drugi šoli uspešno opravil/a 1. letnik v srednjem poklicnem izobraževanju, se lahko prijaviš v 2. letnik srednjega poklicnega izobraževanja trgovec.

Informacije za dijake, ki do konca šolskega leta ne bodo imeli v celoti uspešno opravljenega nobenega letnika na drugi srednji šoli.

Če si oz. boš letnik na svoji šoli obiskoval/a do konca pouka, boš dobil/a Obvestilo o uspehu v šolskem letu, na katerem bodo dokumentirane vse pozitivno zaključene ocene. Iz obvestila ti bomo  priznali vse ocene predmetov, ki se vsebinsko vsaj v 70% ujemajo z vsebino naših predmetov.

Torej ne obupaj: Tudi če v šolskem letu 2021/2022 ne boš pozitivno ocenjen/a pri vseh predmetih, potrudi se tam, kjer se lahko, saj boš pozitivne ocene lahko v šolskem letu 2022/2023 vnovčil/a pri nas.

Opis vpisnega postopka

Tudi ti moraš izpolniti prijavo. Upoštevaj navodila. Ne pozabi napisati telefona in elektronskega naslova, na katera si dosegljiv/a, da ti lahko sporočimo, če bomo potrebovali še kakšen podatek Prijavi priloži fotokopijo Spričevala o končani OŠ in:

Če že imaš Obvestilo o uspehu, naredi fotokopijo in jo priloži  prijavi.  Prijavo lahko pošlješ po elektronski pošti ali pa jo oddaš na pošti. Če česa ne razumeš ali ne znaš izpolniti, piši na: zora.kreft@sts-ljubljana.si ali telefoniraj na 030 69 85 87

Roki za prijavo

  • Če se vpisuješ ponovno v prvi letnik, oddaj izpolnjeno, podpisano in skenirano prijavo do 4. 4. 2022 ali najkasneje do 20.5.2022 na naslov: zora.kreft@sts-ljubljana.si
  • Če se vpisuješ v višji letnik, oddaj prijavo na naslov: zora.kreft@sts-ljubljana.si čimprej.
  • Prijavo lahko oddaš tudi po pošti.