01/3006-846

Navodila za izpolnjevanje prijave

Tu navajamo navodila za izpolnjevanje prijave v točkah, za katere menim, da morda potrebuješ pomoč:


Točka 5.
EMŠO: vpisati je treba EMŠO, ki je zapisan na osebni izkaznici

Točka 9.
Ime šole:  Srednja trgovska šola Ljubljana

Točka 10.
Sedež šole: Poljanska cesta 28a, 1000 Ljubljana

Točka 11.
Izobraževalni program:

  • SPI Trgovec
  • SSI Aranžerski tehnik
  • PTI Ekonomski tehnik

Točka 12.
Naziv poklicne / strokovne izobrazbe, smer oz. modul:

  • Prodajalec
  • Aranžerski tehnik
  • Ekonomski tehnik

Točka 14.
Kot drugi tuji jezik bi se želel-a učiti (obkrožite ustrezno številko): pri nas je samo Nemščina

Točka 32.
Ni potrebno izpolnjevati.

Točke 33, 34, 35, 36 in 37
Izpolnjujejo kandidati, ki so že obiskovali kakšno srednjo šolo.

Točke 38, 39, 40, 41 in 42
 Izpolnijo vsi kandidati tudi tisti, ki so že v srednji šoli.

Točke 44 – 47
 Izpolnjujejo samo kandidati, ki že oddano prijavo na drugi šoli dvignejo in prinesejo k nam.