01/3006-846

Kam po pomoč

OSNOVNI VIRI POMOČI ZA OSEBE V DUŠEVNI STISKI

 

Nekaj osnovnih kontaktov v primeru duševne stiske

 

Pogovor s strokovnjakom

V primeru duševne stiske se lahko  obrneš na svojega osebnega zdravnika ali pa na psihiatra, psihologa ali psihoterapevta, ki dela v najbližjem zdravstvenem domu, psihiatrični kliniki ali v zasebni oziroma koncesionarski praksi. Kontakt ti  lahko posredujejo tudi na enem izmed spodaj navedenih telefonov za pomoč v duševni stiski. Kadar je duševna stiska zelo huda, se lahko  pokliče  na 112

Na razpolago so tudi svetovalne službe, na katere se lahko posameznik obrne brezplačno ali z majhnim prispevkom:

 

Telefon kot podporni medij ob duševni stiski

Svetovalci so posamezniku na voljo za podporo in pogovor, lahko pa mu tudi pomagajo pri nadaljnji napotitvi k ustreznemu strokovnjaku. Prednost telefonov je, da so nekateri dostopni 24ur/dan ter brezplačni – in zato na voljo široki množici ljudi.

 

01 520 99 00 Klic v duševni stiski med 19. in 7. uro zjutraj
116 123 Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik

24ur/dan

 

klici so brezplačni

080 11 55

SOS telefon za ženske in otroke,

žrtve nasilja

vsak delovnik med 12. in 22. uro sobota, nedelja in prazniki med 18. in

22. uro

 

klici so brezplačni

116 111 TOM – telefon otrok in mladostnikov

med 12. do 20. uro

 

klici so brezplačni;

tudi e-pošta in klepetalnica 

 

 

 Internet kot podporni medij ob duševni stiski:

Spletna stran namenjena osebam, ki razmišljajo o samomoru in za njihove svojce.

Spletna stran društva DAM (Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami), v okviru katere je na voljo veliko informacij o depresiji in drugih duševnih stiskah ter načinih pomoči.

Spletna stran namenjena zlasti otrokom in mladostnikom z različnimi informacijami in možnostjo posveta s strokovnjakom.

Spletni portal z izčrpnimi informacijami o telesnem in duševnem zdravju in drugih področjih.