01/3006-846

Pogojni vpis, ponavljanje

Pogoji, postopek, obrazec in navodila za oddajo Vloge za pogojni vpis ali ponavljanje

Vlogo lahko oddate:

 • dijaki s posebnimi potrebami,
 • perspektivni in vrhunski športniki s priporočilom športnega kluba,
 • aktivni na kulturnem področju s priporočilom kulturnega društva, organizacije,
 • mladi starši
 • dijaki, ki ste predhodno izobraževanje končali v tujini,
 • dijaki v izjemni družinski, socialni ali finančni situaciji,
 • dijaki z zdravstvenimi težavami (daljša bolezen, poškodba).

Navedeni dijaki, ki ne boste uspešno končali letnika in želite, da se vam že opravljene obveznosti priznajo, morate poleg vpisnice do (datum bo javljen naknadno) oddati tudi vlogo za:

 •  pogojni vpis (dijaki, ki imate malo neopravljenih obveznosti),
 • ponavljanje z možnostjo opravljanja obveznosti v dveh letih ( dijaki ki imate veliko neopravljenih obveznosti),
 • večkratno obiskovanje (za dijake, ki ste v programu že ponavljali in želite ponavljati še enkrat).

Vse tri vloge so na istem obrazcu, dijaki na obrazcu le označite ustrezno kategorijo.

 • Obrazec : Obrazec natisnete, ročno izpolnite, podpišete in skupaj s prilogami (dokazili) oddate v tajništvu.

Rok za oddajo vloge in rok za odločanje o utemeljenosti vlog bosta objavljena naknadno. O vseh navedenih vlogah odloča ravnatelj.