01/3006-846

VPIS

 VPIS za šolsko leto 2023/2024

Spoštovani bodoči dijaki in starši!

Znan je rok za oddajo prijave za vpis v začetni letnik srednje šole. Kandidati morate prijavo za vpis oddati do 3.4.2023.

Prijavo za vpis odprete tako, da kliknete na ta napis: Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole.

Če se boste v času oddaje prijav že vrnili v osnovno šolo, boste prijavo izpolnjevali in oddali tako, kot vam bodo svetovali v osnovni šoli.

Navodilo za tiste, ki boste sami oddali prijavo: Prijavo pošljete priporočeno po pošti na naslov:

Srednja trgovska in aranžerska šola Ljubljana, Poljanska cesta 28a, 1000 Ljubljana.

Na naši šoli se lahko vpišete v tri programe:

Srednje poklicno izobraževanje TRGOVEC (tri letni program, poklic prodajalec).

Srednje strokovno izobraževanje ARANŽERSKI TEHNIK (štiri letni program).

Poklicno tehniško izobraževanje EKONOMSKI TEHNIK (dvo letno izobraževanje po opravljenem programu SPI TRGOVEC).

Zakaj se vpisati?

SPI TRGOVEC

  • Razumevajoč in individualiziran pristop učiteljev
  • Hitro do poklica
  • Možnost kadrovske štipendijemuvi sc 3
  • Prosta delovna mesta.
  • Možnost nadaljevanja šolanja v programu PTI EKONOMSKI TEHNIK

SSI ARANŽERSKI TEHNIK

  • Razumevajoč in individualiziran pristop učiteljev
  • Dinamičen pouk, ki v veliki meri poteka v likovnih delavnicah, računalniških učilnicah, na obiskih v zunanjih ustanovah
  • Pridobitev aktualnih in iskanih znanj: računalniška grafika, fotomontaža, 3D računalniško tiskanje, oblikovanje notranjih prostorov, organizacija sejmov, priprava prodajnih akcij, oglasa, kataloga, …
 

Kako in kdaj se vpisati?