01/3006-846

VPIS

 VPIS za šolsko leto 2024/2025

Spoštovani bodoči dijaki in starši!

Znan je rok za oddajo prijave za vpis v začetni letnik srednje šole. Kandidati morate prijavo za vpis oddati do 2.4.2024.

Prijavo za vpis odprete tako, da kliknete na ta napis: Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole.

Če obiskujete OŠ, prijavo izpolnite in oddate tako, kot vam bodo svetovali v osnovni šoli.

Navodilo za tiste, ki boste sami oddali prijavo: Prijavo pošljete priporočeno po pošti na naslov:

Srednja trgovska in aranžerska šola Ljubljana, Poljanska cesta 28a, 1000 Ljubljana.

Na naši šoli se lahko vpišete v štiri programe:

Srednje poklicno izobraževanje TRGOVEC (tri letni program, poklic prodajalec).

Srednje strokovno izobraževanje ARANŽERSKI TEHNIK (štiri letni program).

Poklicno tehniško izobraževanje EKONOMSKI TEHNIK (dvo letno izobraževanje po opravljenem programu SPI TRGOVEC).

Nižje poklicno izobraževanje POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI (dvo letno izobraževanje po izpolnjeni OŠ obveznosti ali OŠ z NIS)

Zakaj se vpisati?

SPI TRGOVEC

  • Razumevajoč in individualiziran pristop učiteljev
  • Hitro do poklica
  • Možnost kadrovske štipendijemuvi sc 3
  • Prosta delovna mesta.
  • Možnost nadaljevanja šolanja v programu PTI EKONOMSKI TEHNIK

SSI ARANŽERSKI TEHNIK

  • Razumevajoč in individualiziran pristop učiteljev
  • Dinamičen pouk, ki v veliki meri poteka v likovnih delavnicah, računalniških učilnicah, na obiskih v zunanjih ustanovah
  • Pridobitev aktualnih in iskanih znanj: računalniška grafika, fotomontaža, 3D računalniško tiskanje, oblikovanje notranjih prostorov, organizacija sejmov, priprava prodajnih akcij, oglasa, kataloga, …

NPI POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI

  • S pridobljeno izobrazbo se je mogoče vpisati v srednje poklicno izobraževanje
  • Učitelji bodo dijakom vsebine predstavili z veliko primeri in s pomočjo raznih aktivnosti.

 

 

Kako in kdaj se vpisati?